(Norsk tekst av Nath Men)

Kambodsjanere i Norge har feiret innsamlingsarrangement som buddhistisk kultur ved Khmer Buddhistsenteret i Lillesand 04.september 2021. To munker skulle bli invitert inn. Arrangementet har blitt gjort til å støtte Khmer tempels prosjekt at man ønsker en større plass for egen kultur innsamling. Khmer Buddhist Forening (KBF) har ansvar for dette.

Det ble koselig for alle deltakerne og KBF har fått penger total mer enn 12 tusen kroner fra det innsamlingsarrangementet. Pengene skulle overføre til /levere inn på KBFs bankkonto for eget prosjekt.

Arrangementsplan skulle egentlig bil gjort i fjor, men forlenget pga koronavirus (Covid-19) situasjon var alvorlig smittet. Foreningsstyre i år har diskutert flere ganger for å løse situasjonen. Det var heldig at i juni ble det bedre etter at fleste har tatt korona vaksinasjon og i september ble Norge åpent land. Det var derfor at KBF bestemte å feire det innsamlingsarrangementet i 04.september.

###